-γραφία

β' συνθετικό θηλ. ουσιαστικών τής αρχαίας, μεσαιωνικής και νέας Ελληνικής από τα οποία τα περισσότερα προέρχονται από αντίστοιχα σύνθετα σε -γράφος* και δηλώνουν: α) τρόπο γραφής ή εκτυπώσεως (πρβλ. δακτυλογραφία, στενογραφία κ.ά.)
β) είδος ζωγραφικής ή χαρακτικής (πρβλ. ιχνογραφία, τοιχογραφία κ.ά.)
γ) είδος συγγραφής (πρβλ. ευθυμογραφία, μυθιστοριογραφία)
δ) επιστήμη (πρβλ. γεωγραφία, λαογραφία κ.ά.). Το -γραφία ως β' συνθετικό λέξεων με τη μορφή αγγλ. -graphy, γαλλ. -graphie κ.λπ. εισήχθη και στις νεώτερες ευρωπαϊκές γλώσσες (πρβλ. αγγλ. biography, calligraphy, geography κ.ά., γαλλ. biographie, calligraphie, geographie κ.ά.).Σύνθετα με β' συνθετικό –γραφιά Ακτινογραφία, αλληλογραφία, βιβλιογραφία, βιογραφία, γεωγραφία, δικογραφία εικονογραφία, ζωγραφιά, ιστοριογραφία, ιχνογραφία, καλλιγραφία, κοσμογραφία, λαογραφία, λογογραφία, μελογραφία, μικρογραφία, μυθογραφία, ορθογραφία, ουρανογραφία, πεζογραφία, πινακογραφία, πλαστογραφία, πολυγραφία, ρυθμογραφία, σκηνογραφία, σκιαγραφία, σχηματογραφία, τοιχογραφία, τοπογραφία, χρονογραφία, χωρογραφία
αρχ.
αδρογραφία, αποτελεσματογραφία, αργυρογραφία, βουλλογραφία, γενηματογραφία, γνωσιγραφία, δισσογραφία, δολιχογραφία, ευγραφία, ιδιογραφία, καλαμογραφία, καμινογραφία, κανονογραφία, κηρογραφία, κυκλογραφία, λευκογραφία, λοιπογραφία, μεγαλογραφία, μοιρογραφία, νομογραφία, νυκτογραφία, ολογραφία, ονοματογραφία, παλιγγραφία, παραχειρογραφία, πεπλογραφία, πολιτογραφία, πολογραφία, ρωπογραφία, σιλλογραφία, σκενογραφία, στηλογραφία, συγγραφία, συναλλαγματογραφία, σφαιρογραφία, σχεδογραφία, τιμογραφία, Τιτανογραφία, φλυακογραφία, χειρογραφία, χρηστογραφία, χρυσογραφία, χωματογραφία, ψευδογραφία, ωρογραφία
νεοελλ.
αγγειογραφία, αγιογραφία, αγραφία, αδενογραφία, αερογραφία, αεροτοπογραφία, αεροφωτογραφία, αιδοιογραφία, αιματογραφία, αινιγματογραφία, αισχρογραφία, ανεμογραφία, ανθρωπογεωγραφία, ανθρωπογραφία, ανορθογραφία, ανωνυμογραφία, αορτογραφία, απλογραφία, αραβογραφία, αρθρογραφία, αριθμογραφία, αρτηριογραφία, ασεμνογραφία, αστρογραφία, αυτοβιογραφία, αυτογραφία, αυτοφωτογραφία, βιβλιοθηκογραφία, βραχυγραφία, γελοιογραφία, γεωυδρογραφία, γιγαντογραφία, γλωσσογραφία, γραμμογραφία, δακτυλογραφία, δημογραφία, δημοσιογραφία, διηγηματογραφία, διπλογραφία, διττογραφία, δραματογραφία, εθνογραφία, ειδησεογραφία, ελαιογραφία, εμβρυογραφία, εντερογραφία, εντομογραφία, επιθεωρησιογραφία, επιπεδογραφία, επιστολογραφία, επιφυλλιδογραφία, ευθυμογραφία, εφημεριδογραφία, ζωογεωγραφία, ηθογραφία, ηλιογραφία, θαλασσογραφία, θεματογραφία, ιδεογραφία, ιερογραφία, καθαρογραφία, κακογραφία, καρδιογραφία, καταστιχογραφία, κεραμογραφία, κινηματογραφία, κινησιογραφία, κλιματογραφία, κοσμηματογραφία, κρανιογραφία, κρυπτογραφία, κρυσταλλογραφία, κωμωδιογραφία, λαρυγγογραφία, λεξικογραφία, λεπτογραφία, λιβελλογραφία, λιθογραφία, λινογραφία, μεταλλογραφία, μετεωρογραφία, μετροφωτογραφία, μικροφωτογραφία, μονογραφία, μυθιστοριογραφία, μυκητογραφία, μυογραφία, νευρογραφία, νωπογραφία, ξυλογραφία, οδοντογραφία, ορεογραφία, οριζοντιογραφία, ορυκτογραφία, οστεογραφία, παλαιογεωγραφία, παλαιογραφία, παπυρογραφία, παροιμιογραφία, πατριδογραφία, πετρογραφία, πολιτισμογεωγραφία, πολυγραφία, πορνογραφία, προσωπογραφία, πυρογραφία, ραδιοτηλεγραφία, ραφιδογραφία, ρυπαρογραφία, σατιρογραφία, σεισμογραφία, σεληνογραφία, σεληνοτοπογραφία, σεναριογραφία, σημειογραφία, σιγιλογραφία, σιδηρογραφία, σπλαγχνογραφία, σπληνογραφία, στενογραφία, στενοδακτυλογραφία, στερεογραφία, στερεοφωτογραφία, σφυγμογραφία, συλλαβογραφία, συμβολαιογραφία, συνταγογραφία, συντομογραφία, σφραγιδογραφία, ταξιδιογραφία, ταχυγραφία, τηλεγραφία, τηλεκινηματογραφία, τηλεφωτογραφία, τομογραφία, τοπιογραφία, τσιγκογραφία, τυπολιθογραφία, τυποτηλεγραφία, υαλογραφία, υδατογραφία, υδρογραφία, φαρμακογεωγραφία, φθογγογραφία, φυσιογραφία, φυτογεωγραφία, φωνογραφία, φωτογραφία, φωτολιθογραφία, φωτομικρογραφία, φωτοξυλογραφία, φωτοτσιγκογραφία, χαλυβογραφία, χαλκογραφία, χαρτογραφία, χορογραφία, χρονοφωτογραφία, χρωματογραφία, χρωμογραφία, χρωμολιθογραφία, χρωμοτυπογραφία, χρωμοφωτογραφία, ψιλογραφία, ψυχογραφία, ωκεανογραφία, ωτογραφία.

Dictionary of Greek. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.